Events
Projects
Perspectives
Partners
    

Scurt istoric

Asociația Obștească Asociația de Binefacere „PRO UMANITAS“ cu sediul în Chișinău, Republica Moldova a fost constituită ca o reacție la situația social-economică grea din Republica Moldova. Asociația a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 08.10.2003 și prin aceasta a primit recunoașterea de către Stat. Obiectivele Asociației sunt direcționate spre susținerea celor mai vulnerabile grupuri ale populației Moldovei, a căror standarde joase de viață au fost cauzate de situația economică în stagnare a țării.

Activitatea Asociației se desfășoară în colaborare strânsă cu partenerii locali și din străinătate. „PRO UMANITAS“ se concentrează asupra programelor de lungă durată, și vrea să contribuie prin proiectele sale la bunăstarea populației social vulnerabile a țării, ca copiii orfani și copiii din familii nevoiașe și numeroase, precum și persoanele în etate și cu dizabilități.

Priorități

Scopul primordial al Asociației de Binefacere „PRO UMANITAS“ este integrarea în sociatate a copiilor afectați. Copiii sunt stimulați, pentru a avea mai bune perspective de viitor și a deveni independenți. Acestea se obțin prin intermediul următoarelor măsuri:

  • Oferirea unor condițiilor de viață decente și a posibilităților de instruire potrivite pentru copiii orfani și copiii din familii nevoiașe și numeroase;

  • Susținerea tinerilor din familii sărace în instruirea profesională, ceea ce va îmbunătăți șansele lor pe piața muncii;

  • Ajutor pentru copiii străzii prin diferite proiecte sociale;

  • Repartizarea ajutoarelor umanitare copiilor din familii nevoiașe și numeroase.

Alte scopuri ale Asociației sunt instruirea studenților din familii social vulnerabile prin achitarea contractului de studii la o instituție superioară de învățământ și susținerea vârstnicilor singuratici, bolnavi și nevoiași prin oferirea unei alimentații sănătoase și a unei ocupații în cadrul centrelor de zi pentru persoane în etate.

Grupuri țintă

  • Copii orfani, precum și copii și tineri din familii sărace

  • Vârstnici care au nevoie de ajutor

  • Persoane cu dizabilități și bolnave

Membrii PRO UMANITAS:

                              1. Piotr Kuszman, preot, conducătorul spiritual al PU
                              2. Valentina Patlea, auditor
                              3. Victor Durleșteanu, avocat
                              4. Vladimir Nadkrenicinîi, expert inginer
                              5. Zinaida Jarcuțchii, director al agenției de turism "Corina"

Colaboratorii PRO UMANITAS:
 

Biroul central:  
Vladimir Nadkrenicinîi Președinte
de profesie – expert inginer
Director Caritas Moldova din 1993 pînă în 2003
Chihii Ana Contabil
 
Andrei Nadkrenicinîi IT suport
de profesie – inginer de sistem în informatică
 
Birouri regionale:
 
Birourile regionale se află în Nordul Moldovei (satul Grigorăuca, raionul Sîngerei) și în regiunea centrală (satul Gangura, raionul Ialoveni și satul Cojușna, raionul Strășeni). Fiecare birou regional este condus de un coordonator. Contabilitatea este dusă de un contabil local. În total sunt 77 de colaboratori (coordonatori, contabili, profesori, îngrijitori, bucătari ș.a.) în cele trei oficii regionale.

 


Adresa noastră:
str. Mitr. Banulescu-Bodoni 45
Oficiul 409, MD 2012
Chișinău, Moldova
Tel: +373 22 546983
Fax: +373 22 549585
Email: proumanitas@gmail.com
Web: http://www.proumanitas.org

 

Rechizitele bancare ale PRO UMANITAS
Cont în EUR (pentru PROIECTE)

IBAN: MD44VI000222401700184141
BIC (S.W.I.F.T.-Code):
 
VICBMD2X
Deținător cont:Asociația de Binefacere PRO UMANITAS
Strada:Str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 45
Index/Oraș/Țara:
 
MD 2012 Chișinău, Moldova
Banca beneficiară:B.C. VICTORIABANK S.A fil. Nr. 11
Strada:bd. Ștefan cel Mare 77
Index/Oraș/Țara:
 
MD 2012 Chișinău, Moldova
Banca corespondentă:COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany
SWIFT:COBA DE FF
Destinația:(neapărat de indicat)